Wirniki testowe

Interfejs HSK,SK,BT,CAT

Wirnik testowy z najwyższym poziomem certyfikacji PFA to narzędzie pomiarowe i sprawdzające dla Państwa systemu zarządzania jakością. Możecie go użyć żeby mieć pewność co do wskazań maszyny i stworzyć opcję jej monitorowania. Można też używać tego wzorca do rozszerzonych testów jakości (np. test zdolności maszyny). Otrzymacie certyfikat z testu porównywalny do tego co nazywamy fabrycznym certyfikatem kalibracji.

  • 1 wirnik, wyprodukowany z pełnego materiału z miejscami na masy testowe.
  • 1 masa wzorcowa/testowa/kalibracyjna
  • 1 skrzynka do przechowywania
  • 1 rysunek z danymi testowymi
  • 1 certyfikat z testów w laboratorium z danymi wzorcowymi i rzeczywistymi wartościami oraz użytym sprzętem pomiarowym.